Audit voor de installatiesActiflip biedt een audit voor uw installaties aan ter controle van de betrouwbaarheid van de tussenvloer op stelling en stelling. De veiligheid van uw medewerkers heeft prioriteit. Naast het signaleren van eventuele schade en disfunctioneren, waardoor aanpassing aan de normen nodig is, controleren onze experts of een juiste bewegwijzering aanwezig is. Van hun bevindingen ontvangt u een gedetailleerd rapport.

De audit wordt toegepast op tussenvloeren op stelling, palletracks, dynamische en mobiele stellingen. Verschillende punten worden in de audit meegenomen: de staat van de onderdelen van uw structuren, zoals veiligheidspennen, eventuele verticale tussenruimtes van de stijlen, de verdeling van de lading over de installatie en de staat van de vloer.  

Bij gebleken schade aan een van uw installaties is reparatie of vervanging van onderdelen noodzakelijk. Als de schade te groot is moet de lading direct van de structuur worden verwijderd en mag de structuur niet worden gebruikt tot reparatie heeft plaatsgevonden.  

Volgens de NF-EN 15635 norm dient minimaal eens per jaar  een contrôle op voorraadinstallaties te worden uitgevoerd.  

 
Groen : Lichte schade, eenvoudige controle is nodig
Oranje : Schade is zodanig dat vervanging of reparatie van defecte onderdelen nodig is. De lading hoeft niet van de structuur te worden verwijderd.
Rood : Ernstige schade: de lading moet onmiddellijk van de structuur worden verwijderd en een veiligheidszone rond het apparaat moet worden afgezet zolang de installatie niet is gerepareerd.